Cechy charakterystyczne

 

 • Konstrukcje drogowe i mostowe to obiekty inżynierskie pracujące w szczególnie trudnych warunkach. Są one ciągle narażane na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych takich jak: mróz, środki odladzające, woda, ścieranie przez przejeżdżające pojazdy, agresja chemiczna. Wszystkie te czynniki powodują, że betony przeznaczone do wznoszenia tego typu konstrukcji muszą być nie tylko wytrzymałe, ale także odporne na agresję środowiska.
 • Betony drogowe i mostowe produkowane w naszym zakładzie charakteryzują się bardzo wysoką trwałością nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Już na etapie projektowania mieszanki betonowej brane są pod uwagę warunki, w jakich w przyszłości będzie pracował element konstrukcji, dzięki czemu mogą zostać spełnione nawet najbardziej restrykcyjne wymagania, co do mieszanki betonowej jak i betonu stwardniałego.

Składniki betonu drogowo-mostowego

Do betonów dla budownictwa komunikacyjnego stosowane są:

 • cementy portlandzkie niskoalkaliczne o wysokiej wytrzymałości na agresję siarczanową: CEM I 42,5 N-HSR/NA i CEM I 52,5 N-HSR/NA
 • pył granitowy
 • piasek
 • kruszywa łamane – grysy granitowe, bazaltowe 2-8 i 8-16 spełniające dodatkowe wymagania odnośnie zawartości pyłów, mrozoodporności, nasiąkliwości, zawartości nad – i podziarna i inne
 • domieszki upłynniające – w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji mieszanki przy zachowaniu wymaganego stosunku W/C
 • domieszki napowietrzające – do wykonywania elementów konstrukcyjnych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie mrozu i środków odladzających
 • domieszki opóźniające wiązanie w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w okresie wysokich temperatur lub/i długiego transportu
 • woda

Zgodność z obowiązującymi normami

 • Betony drogowe i mostowe projektowane i produkowane są zawsze w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne uwzględniające postanowienia:
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
 • Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.

Zastosowanie

Wszystkie elementy konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich:

 • mostów
 • wiaduktów
 • tuneli
 • przepustów
 • konstrukcji oporowych
 • nawierzchnie dróg, ulic, placów manewrowych

KONTAKT

Masz pytania?
Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Skotaktuj się z nami

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wypełnij formularz a my skontaktujemy się z Tobą,
omówimy projekt i przedstawimy ofertę.

Złóż zapytanie

Tworzymy najlepszy materiał budowlany dla miast:

Rzeszów, Leżajsk, Przemyśl, Krosno, Sanok, Dębica, Jarosław, Brzozów, Przeworsk, Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nisko, Tarnów.